Условия за пътуване

Вашата оценка
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
на ТА „Сердика Холидейз“ ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

І. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 13. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез имейл, по телефон или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.
(2) В срок от 48 часа от получаване на запитване, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да потвърди наличност или да предложи алтернативни възможности за настаняване по програмата.
(3) Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на договор за пътуване и внасяне на депозит, съобразно настоящите общи условия.


І І.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
Чл.14. (1) В рамките на 24 часа след потвърждение на наличност по направеното запитване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати депозит в размер на 30% от стойността на цената на пътуването при автобусна програма и 50% при самолетна програма, ако не е упоменато друго в програмата. Резервацията се счита за потвърдена в деня на получаване на депозита. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 14 дни преди датата на пътуване при автобусна програма и 30 дни при самолетна програма, ако не е упоменато друго. Плащането може да се извърши към ТУРОПЕРАТОРА в брой или с карта в офисите му или по банков път на посочената сметка в лева:

Банка: ДСК
IBAN: BG79STSA93000023767160
BIC: STSABGSF

(2) Увеличение на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 15 дни преди деня на пътуването при наличие на една от следните причини:
При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото и/или летищните такси, СЕРДИКА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД си запазва правото за промяна на договорените цени, като цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата. В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната в пакетната цена и да заплати за нея, дължимата сума в срок до 3 дни, след като бъде информиран.
Чл.15. (1) РАННО ЗАПИСВАНЕ: Отстъпките при ранните записвания са валидни за резервации до предварително описаните в програмата срокове, ако няма други допълнително обявени и удължени срокове за ранни записвания, обявени от Туроператора. При резервации, осъществени при условията на ранни записвания ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя имената на пътуващите и/ или датата на пътуването.
(2) Всяка промяна по резервация, по условия на ранни записвания се заплаща по цени, валидни към датата на промяната. В случаите, в които промяната налага доплащане по резервацията съответно се дължи от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТУРОПЕРАТОРА в срок от 3 работни дни. В случаите, в които промяната води до по-ниска цена, ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява разликата.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.16. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
1. Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включени в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/ и по искане от Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
Чл. 17. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати действието на договора едностранно, без да дължи неустойка, в случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в уговорените по-горе срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява чрез надлежно оформен платежен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.
Чл. 18. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
Чл. 19. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване и мястото на тръгване, и часа на пристигане, включително при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини (метеорологични или технически причини ), които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. Туроператорът не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.
Чл. 20. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
Чл. 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да притежава Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването. За страните от Европейския съюз, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. За страните, в които има визов режим за граждани на Р. България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи информация от съответните консулски служби.
(2) За деца под 18 години, пътуващи без един от родителите си, се изисква нотариално заверено разрешение детето да напусне страната. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯТ за непроведеното пътуване.
(3) Да заплати в пълен обем в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
(4) Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове. При неспазване на това, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последиците, разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
(5) Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
(6) При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от туристите, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението.
Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването, когато пътуването не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни, фериботни билети, и с изключение на случаите, когато резервацията е направена по условията, описани в чл. 15 от настоящия договор. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

IV. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 23. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите, предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
(1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа. Тази разпоредба не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за друг по-ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.
(2) Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
(3) Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
(4) При настаняване на трима души в двойна стая не се гарантира наличието на три редовни легла. Деца под 2 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива, освен ако не е упоменато друго.
(5) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.
Стая с гледка към морето е възможно да бъде частично преградена от дървета или друга растителност, като това не дава основание за рекламации. Въпреки че някои хотели са описани като разположени на първа линия на брега е възможно между тях и плажната ивица да има алея или улица, като това също не дава основание за рекламации.

V. ВИЗИ
Чл. 25. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите за представяне пред посолството документи /резервации, ваучер, билети и др. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.

VІ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 26. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
Чл. 27. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. Клиентите се уведомяват при несъбран минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, като агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.
Чл. 28. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а имено: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, загуба или повреда на багаж по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на последния или форсмажорни обстоятелства според чл. 34 упоменати в този договор.
Чл. 29. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
1. Потребителя
2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
Чл. 30. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
Чл. 31. При значителна промяна в клаузите на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран. Но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването. Освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача. ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на договора.
Чл. 32. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.
Чл. 33. (1) Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция - 3 дни след записване и внасяне на депозит.
(2) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
1. За автобусни програми:
а) до 31 дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.
б) от 30 до 21 дни преди датата на тръгване - 30% от общата сума на пътуването
в) от 20 до 15дни преди датата тръгване – 50% от общата сума на пътуването
г) от 14 дни преди датата на тръгване – 100% от сума от общата сума на пътуването
2. за Самолетни програми в Европа:
а) до 91 дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.
б) от 90 до 46 дни преди датата на тръгване - 30% от общата сума на пътуването
в) от 45 до 31 дни преди датата тръгване – 50% от общата сума на пътуването
г) от 30 дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването
3. за Самолетни програми извън Европа:
а) до 91 дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.
б) от 90 до 60 дни преди датата на тръгване -30% от общата сума на пътуването
в) от 60 до 46 дни преди датата тръгване – 70% от общата сума на пътуването
г) от 45 дни преди датата на тръгване – 100% от общата сума на пътуването
4. за Новогодишни пътувания:
а) до 91 дни преди датата на тръгване - без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.
б) от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването
в) от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването
г) от 07.12.2017 – 100% от общата сумата на пътуването
5. за Хотелски резервации – съобразно условията на хотела
(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите, определени в настоящите Общи условия, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените /неизползвани/услуги.
(5) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
Чл. 34. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила - форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 35. (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи условия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
(2) В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
(3) В случай че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок от 14 дни от завръщането си, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да предявява каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.
(4)ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 работни дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Изплащане на обезщетения и техният размер във връзка с удовлетворяване на рекламация се извършва само и единствено след писмено потвърждение от контрагента на ТУРОПЕРАТОРА, по чиято вина е възникнала рекламацията.
(6) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
Чл. 36.ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със застрахователна компания при Групама Застраховане ЕАД ,застрахователна полица Nº 7500170000457, валидна до 29.07.2018 г.Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73